• แคสแมท

รับสมัครด่วน! Application Support

รับสมัครตำแหน่งงาน Application Support 2 อัตรา 22-28 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เรียนรู้เร็ว ใจรักบริการ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านระบบบงาน และบริหารจัดการสิทธ์การเข้าใช้ Application


ตำแหน่ง: Application Support

เงินเดือน : (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

รับสมัครด่วน : ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว


คุณสมบัติ:

  • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  • มีใจรักการบริการ ความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว

  • มีความเข้าใจเรื่องกระบวนการมาตรฐาน (ISO) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการด้านสารสนเทศ และด้านความปลอดภัยมั่นคงด้านสารสนเทศ

Programming Skills: SQL (basic)

Other Experience: Helpdesk, Application support, User Administrator

Knowledge: SDLC Process, Service Engineer, SLA


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: สนับสนุนให้คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ หรือ Application

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

  • รับทราบปัญหาจากผู้ใช้งานซอฟแวร์หรือจาก Desktop Support (1st level IT support) ที่เกิดขึ้นบน Production

  • วิเคราะห์ จัดระดับความรุนแรงของปัญหา รวมถึงแนะนำและหาทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินธุรกิจ

  • แจ้งปัญหาและประสานงานต่อไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ

  • รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการรายงานผล

  • ติดตั้งค่าการทำงานเบื้องต้นของ Application (Application Config)

  • บริหารจัดการสิทธ์การเข้าใช้งาน Application (User Administrator)


บริษัท Casmatt เป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำที่ริเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น การใช้เทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการเทคโนโลยีหลากหลายประเภท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาธุรกิจได้อย่างครบวงจร จากความชำนาญ ประสบการณ์ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของเรา เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของท่านใดไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจใด จากประสบการณ์การให้บริการเครือข่ายบริษัทขนาดใหญ่ ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ

สนใจร่วมงานกับเรา ช่องทางในการสมัครดังนี้
1. Email Resume มาที่ hrrecruit@casmatt.co.th
2. สมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แคสแมท จำกัด เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-150-8888 ต่อ 3091-97

388 views0 comments

Recent Posts

See All

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง DBA บำรุงรักษาและดูแลฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมภาษา SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและการบริการจัดการ Database Server Oracle, SQLServer, MySQL on Window & Linux OS ตำ

รับสมัคร Web Programmer (PHP,HTML5,SQL,Java) จำนวนมาก อายุ 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Site, Web Application, Magento E-commerce, SEO, Digital Marketing ตำแ

รับสมัครตำแหน่งงาน Web Site Admin 1 อัตรา 22-28 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สาขา เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ด้านการดูแลเว็บไซต์ ตำแหน่ง: Web Site Admin เงินเดือน : (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) รับสม