• แคสแมท

รับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่บริหารงานและดูแลเว็บไซต์ Web Master

Updated: Dec 12, 2019

รับสมัครตำแหน่งงาน Web Site Admin 1 อัตรา 22-28 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สาขา เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ด้านการดูแลเว็บไซต์


ตำแหน่ง: Web Site Admin

เงินเดือน : (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

รับสมัครด่วน : ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว


คุณสมบัติ:

  • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

  • วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  • มีไหวพริบ ความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้ไว

  • มีความเข้าใจเรื่องกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ และดูแลข้อมูลบนเว็บไซต์

Skills: Microsoft Office, Paint, Photoshop (basic)

Other Experience: Web Site Content Management

Knowledge: Banner design and Photo editing


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: บริหารข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ได้ ดูแลและตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ รายงานผลอันดับ SEO สามารถออกแบบ Banner , รูปภาพต่างๆ ได้


หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

- บริหารข้อมูล ลงข่าวสารใหม่ๆบนเว็บไซต์ และ Intranet ของบริษัท

- ดูแลตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ และรายงานผลอันดับ SEO

- ดูแลการต่ออายุ Domain และเช่าใช้บริการต่างๆ

- ดูแลจัดการด้านเอกสารและงานธุรการของบริษัท


บริษัท Casmatt เป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำที่ริเริ่มมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น การใช้เทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ บริษัทฯ มีศักยภาพในการให้บริการเทคโนโลยีหลากหลายประเภท เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาธุรกิจได้อย่างครบวงจร จากความชำนาญ ประสบการณ์ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของเรา เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของท่านใดไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจใด จากประสบการณ์การให้บริการเครือข่ายบริษัทขนาดใหญ่ ผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ช่องทางการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ

สนใจร่วมงานกับเรา ช่องทางในการสมัครดังนี้
1. Email Resume มาที่ hrrecruit@casmatt.co.th
2. สมัครด้วยตัวเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แคสแมท จำกัด เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-150-8888 ต่อ 3091-97

370 views0 comments

Recent Posts

See All

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง DBA บำรุงรักษาและดูแลฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมภาษา SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและการบริการจัดการ Database Server Oracle, SQLServer, MySQL on Window & Linux OS ตำ

รับสมัคร Web Programmer (PHP,HTML5,SQL,Java) จำนวนมาก อายุ 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Site, Web Application, Magento E-commerce, SEO, Digital Marketing ตำแ

รับสมัครตำแหน่งงาน Application Support 2 อัตรา 22-28 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เรียนรู้เร็ว ใจรักบริการ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านระบบบงาน และบริหารจัดการสิทธ์การเข้าใช้ Application ตำแหน่ง: Applicatio