• แคสแมท

Data Analytic Strategy - Smartest way to build Analytic Dashboard

Updated: Jul 2, 2018

Casmatt อยู่เบื้องหลังในการให้คำปรึกษากับบริษัทคู่ค้าในด้าน การนำเสนอยุทธวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบใหม่ แนะนำการออกแบบ Data Warehouse และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับลูกค้าในการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่การสร้างสรรค์ Application เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคหลักๆคือ การตั้งคำถามให้ถูก ตั้งสมมุติฐานสิ่งที่ต้องการค้นหาให้เป็น แต่หากนักวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่โปรแกรมเกอร์ โปรแกรมเมอร์ไม่ใช่นักวิเคราะห์ มีช่องว่างระหว่าง Specialist ทั้งสองกลุ่ม อะไรจะมาช่วยให้สามารถปิด gap ได้


ประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลและดูแลระบบให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลานาน บริษัทแคสแมท ศึกษาความต้องการและความพร้อมของลูกค้า และได้นำเสนอ New Idea ในการสนับสนุนทีมวิเคราะห์และวิจัยข้อมูล เราได้เลือกสรร Solution ที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรบนทรัพยากรที่มี อีกทั้งยังช่วย Implement ระบบโดยแคสแมทได้เลือกใช้ Qlikview Platform และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัท ในการปรับปรุงมุมมองด้านข้อมูลและพัฒนาต่อเนื่อง“Welcome! to a Multi Dimension Data Analytic. Nowadays, historical data and human behavior have been changed and their data kept in many form on IT platforms e.g., facebook, IG, Line, Web Blog, e-commerce website. In which, they are public, some care but most of them are never care to register or subscribe things. Personal data are not private anymore and they are willing to share in public. Good for data analyst though has lot work to do.”Contact
 

บริษัทแคสแมท จำกัด (สำนักงานใหญ่)

อาคารพรรณนิภา 1 ชั้นที่4 เลขที่123

ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว 10230

02-119-8888 ต่อ 4069

T:  02 119 8888
F:  02 119 8800

 

contactus@casmatt.co.th

Clients
  • Facebook B&W
  • Twitter B&W
  • LinkedIn B&W
  • Vimeo B&W

© 2018 by Casmatt Co., Ltd.