รับสมัครด่วน! Database Administrator (Oracle/SQLServer/MySQL) 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง DBA บำรุงรักษาและดูแลฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมภาษา SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและการบริการจัดการ...

รับสมัครด่วน! โปรแกรมเมอร์ (PHP/MySQL Programmer) 3 อัตรา พนักงานประจำ ทำงานสำนักงานใหญ่ ลาดปลาเค้า

รับสมัคร Web Programmer (PHP,HTML5,SQL,Java) จำนวนมาก อายุ 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Site,...

รับสมัครด่วน! Application Support

รับสมัครตำแหน่งงาน Application Support 2 อัตรา 22-28 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เรียนรู้เร็ว ใจรักบริการ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านระบบบงาน...

รับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่บริหารงานและดูแลเว็บไซต์ Web Master

รับสมัครตำแหน่งงาน Web Site Admin 1 อัตรา 22-28 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่สาขา เรียนรู้เร็ว ละเอียดรอบคอบ มีความรู้ด้านการดูแลเว็บไซต์...

รับสมัครด่วน! Process Quality Assurance 1 อัตรา

รับสมัครตำแหน่งงาน Process Quality Assurance 1 อัตรา 22-35 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพการทำงาน เรียนรู้เร็ว...

รับสมัครด่วน! เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Tester) 1 อัตรา

รับสมัคร Junior Software Tester 1 อัตรา อายุ 22-30 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ Window/Web...

รับสมัครด่วน! Business Analyst / System Analyst 1 อัตรา

รับสมัตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Business Analyst) มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements) และนำเสนอ Solution...

รับสมัครด่วน! MIS / Data Analyst 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง MIS/Data Analyst พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูล...

1
2